Бюлетень №4 - Розвиток підприємництва на Вінниччині 

 


 

Підприємці Вінниччини здатні забезпечити продуктами прісноводного рибоводства усю Україну. Але для того, щоб така можливість з'явилась, необхідно здійснити ряд заходів, спрямованих на розвиток аквакультурного підприємництва.

З метою їх розробки Спілка підприємців СТІНА спільно із об’єднанням рибоводів «Союз» за фінансової підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (USAID ЛЕВ) протягом червня-жовтня 2017 року розробили Дорожню карту, що покликана впорядкувати спільні дії влади і підприємців для покращення клімату у цій сфері.

На думку авторів Дорожньої карти, в першу чергу вдосконалення потребує нормативне забезпечення діяльності СПД – рибоводів. Потрібен регуляторний акт,  що забезпечить єдині умови ведення рибогосподарського бізнесу у регіоні, надасть рибоводам нормативний інструмент захисту свої прав, сприятиме виходу з «тіні» суб’єктів рибогосподарської діяльності.

Такий документ під назвою «Порядок укладання, виконання та розірвання Договорів оренди водних об’єктів у Вінницькій області» був розроблений, та наразі поданий на розгляд керівництва Вінницької облдержадміністрації.

Саме розгляду цього документу присвячений сьогоднішній випуск нашого бюлетеню.

 

 


 

 

Основою для розробки Порядкустало Розпорядження Голови Вінницької обласної державної адміністрації В.Коровія за №731 від 30 листопада 2015 року, текст якого наведено нижче:

 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

Відповідно до Водного і Земельного кодексів України, законів України «Про аквакультуру», «Про місцеві державні адміністрації», з метою раціонального та ефективного використання водних об’єктів на території області, а також упорядкування питань, пов’язаних з наданням їх у користування на умовах оренди:


1. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації (Неїлик М.М.) забезпечити з  01 січня 2016 року:

1.1.        Ведення єдиного реєстру водних об’єктів області та гідротехнічних споруд.

1.2.        Підготовку та укладання договорів оренди водних об’єктів на підставі розпоряджень голови      облдержадміністрації.

 

 


1.3.        Розробку та затвердження методичних рекомендацій з надання у користування водних об’єктів.

Зазначеними методичними рекомендаціями передбачити можливість укладання добросовісними орендарями земельних ділянок водного фонду, які звернулись до облдержадміністрації протягом 2015-2016 років, договорів оренди водних об’єктів з орендною платою у розмірі 3 відсотків від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки і строком оренди 20 років та здійснення подання і видачі документів з питань надання водних об’єктів в користування через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» виконкому Вінницької міської ради.

 1. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Ткачук М.Ф.) до 25 грудня 2015 року передати Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації за актом приймання-передачі реєстраційні справи укладених договорів оренди водних об‘єктів та які знаходяться на стадії оформлення, реєстри укладених договорів оренди водних об‘єктів, водних об’єктів області та гідротехнічних споруд.
 2. Райдержадміністраціям до 25 грудня 2015 року передати Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації договори оренди земельних ділянок водного фонду та договори оренди водних об'єктів.
 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 07 жовтня 2013 року № 427 «Про організаційні заходи щодо надання в користування водних об’єктів».
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ

УКЛАДАННЯ, ВИКОНАННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ВОДНИХ ОБ`ЄКТІВ

(пропозиції)

 

СТРУКТУРА ПОРЯДКУ

 

1. Укладання договору оренди водних об’єктів.

1.1.Укладання договору через аукціон.

1.2. Укладання договору поза аукціоном на підставі довгострокової оренди чи права власності на гідротехнічну споруду.

1.3. Укладання договору на підставі діючого договору оренди земельної ділянки.

1.4. Поновлення договору оренди земельної ділянки шляхом укладання типового договору оренди водних об’єктів.

1.5. Поновлення типового договору оренди водних об’єктів.

1.6.Розв’язання переддоговірних спорів.

2. Виконання договору оренди водних об’єктів.

2.1. Контроль за виконанням договору оренди.

2.2. Взаємовідносини сторін з територіальною громадою.

2.3. Відповідальність сторін за неналежне виконання договору.

3. Розірвання договору оренди водних об’єктів

3.1. Розірвання за згодою сторін.

3.2. Розірвання у зв’язку зі смертю орендаря

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     
   
 
   


 

Таким чином, Порядком будуть визначені правові межі стосовно наступних правовідносин в сфері аквакультурного підприємництва:

Укладання договору через аукціон

 • встановлення максимального розміру стартової ціни лоту, та кроку торгів;
 • обмеження максимального строк оренди, та встановлення умов для його пролонгації на більш довгий строк для рибоводів з програмою розвитку та досвідом;
 • Регламентація строків замовлення та виготовлення проектної та іншої документації необхідної для проведення аукціону, з урахуванням законодавства про державні закупівлі;
 • Визначення поняття інвестиційно-привабливого ВО;

Укладання договорів на підставі прав на гідроспоруду

 • визначення вичерпного переліку підстав для відмови;
 • диференціювання обов’язкового та рекомендованого пакету документів;
 • розгляд питання, щодо надання дозволу на розроблення проекту відведення виключно на земельній комісії.
 • Впровадження механізму зупинення розгляду заяв, за невідповідності певних документів вимогам законодавства.

Укладання договору оренди на підставі діючого договору оренди землі/поновлення типового договору Водних об’єктів

 • визначення вичерпного переліку підстав для відмови;
 • диференціювання обов’язкового та рекомендованого пакету документів;
 • розгляд питання, щодо поновлення договору виключно на земельній комісії. Визначення регламенту земельної комісії.
 • впровадження механізму зупинення розгляду заяв, за невідповідності певних документів вимогам законодавства.
 • Врахування програми розвитку ставка від орендаря при вирішення питання про поновлення.

 

Розв’язання переддоговірних спорів

 • Порядок подання та розгляду протоколу розбіжностей до договору.
 • Визначення положень типового договору, що підлягають узгодженню.
 • Порядок обмеження загального водокористування.
 • Встановлення чітких строків розгляду протоколів розбіжностей.

 

 

Виконання договору оренди водних об’єктів

 • Встановлення рекомендованої форми актів зариблення.
 • Вичерпний перелік осіб, що мають бути присутніми при зарибленні.
 • Визначення статусу громадської рибохорони для договірних відносин. Визнання орендодавцем фактів, підтверджених громадською рибохороною.
 • Порядок розгляду скарг територіальної громади на дії орендаря. Врахування репрезентативності звернення.

 

Контроль за виконанням договору

 • Вичерпний перелік заходів контролю Орендодавця.
 • Вичерпний перелік документів, що підтверджують юридичні факти.
 • Встановлення регламенту заходів контролю Орендодавця за виконанням договору.
 • Порядок розгляду результатів заходу контролю на земельній комісії, у разі виявлення порушень.
 • Вичерпний перелік підстав для притягнення орендаря до цивільно-правової відповідальності.

 

Відповідальність сторін

 • Види відповідальності орендаря:  розірвання договору, приведення у попередній стан.
 • Визначення підстав для застосування кожного виду відповідальності.
 • Відповідальність орендодавця: відшкодування моральної шкоди за неправомірні дії чи бездіяльність, прийняття протиправних рішень. Визначення значень коефіцієнтів за формулою Ерделевського.

 

Розірвання договорів оренди

 • Вичерпний перелік підстав для розірвання договору.
 • Вичерпний перелік документів для розірвання за згодою сторін.
 • Вичерпний перелік документів для розірвання у зв’язку із смертю орендаря за наявності правонаступників.
 • Порядок розірвання у зв’язку зі смертю/засудження орендаря за відсутності правонаступників.
 • Визначення документів, що підтверджують право на продовження договору згідно ст. 7 ЗУ “Про оренду землі”

 

Підготовка цієї публікації стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Лідерство в економічному врядуванні» (USAID ЛЕВ). Погляди авторів, висловлені в цьому документі, можуть не збігатися з поглядами Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

 

     
   
 
   

 

© 2010–2018 Спілка підприємців «Стіна»