Про спілку підприємців «Стіна»

Громадська організація „Вінницька обласна організація "Спілка підприємців "Стіна“ об’єднує 115 підприємців Вінниччини та налічує 36 бізнес-експертів, багато партнерів.

МІСІЯ — ми даємо можливість власникам МСБ, що ведуть соціально відповідальний бізнес, створювати заможне суспільство шляхом: впровадження здорових правил ведення бізнесу тапідприємницької культури. 

Ми формуємо образ підприємця в свідомості громадян як творця суспільних благ

ВІЗІЯ. Об′єднання малого і середнього соціально відповідального бізнесу України, що створює здорові правила гри у веденні бізнесу, поширює підприємницьку культуру  і формує свідомість громади щодо ролі підприємця в створенні суспільних благ.

Відповідальний підприємець — це інвестиція, не витрати:

  1. зростання лояльності існуючих і залучення нових споживачів –як результат - зростання доходів;
  2. довірчі партнерські відносини з постачальниками і лояльність співробітників – як результат -  - скорочення витрат
  3. скорочення податків – як результат державного стимулювання
  4. дешевше фінансування, гранти
  5. нові можливості – доступ до іноземних ринків, інновацій
© 2010–2018 Спілка підприємців «Стіна»