На головну Громадський вплив на процеси реформування Вінницької митниці

Громадський вплив на процеси реформування Вінницької митниці

Проект завершено

Спілка підприємців СТІНА із радістю повідомляє про успішне завершення реалізації проекту «Громадський вплив на процеси реформування Вінницької митниці» та щиро дякує учасникам опитування і досліджень, а також вітає Інститут економічних досліджень і політичних консультацій в особі пп.Ігоря Бураковського, Оксани Кузяків, Андрія Бутіна, Костянтина Михайличенка, Ірини Федець та Олени Рубанік із важливим кроком у справі реформування адміністративного впливу на розвиток підприємницького середовища!

Результати проекту дивіться у новинах

Ініціатива

Проект «Діалог зі сприяння торгівлі» виконується ВО ГО “Спілка підприємців “СТІНА” за сприяння Інституту економічних досліджень і політичних консультацій та за фінансової підтримки Європейського Союзу

Мета

Покращення роботи Вінницької митниці ДФС шляхом виконання рекомендацій, підготовлених на основі громадської оцінки її роботи із урахуванням специфіки транскордонного регіону.

Регіон, у яких буде виконуватись проект, цільова аудиторія проекту та її потреби

Регіон реалізації проекту: Вінницька область

Цільова аудиторія, яка отримає безпосередній позитивний ефект від проекту: представники МСП, що здійснюють митні процедури на Вінницькій митниці ДФС. Проект матиме вплив на діяльність самої митниці та її працівників, митних брокерів, фітосанітарної та інших служб, що здійснюють діяльність з контролю та документування в межах власних повноважень, а також на поліпшення сервісних процедур, що надаються в межах «Єдиного вікна». Наслідки проекту матимуть вагу для покращення бюджетного управління органами державної і місцевої влади в рамках загальної реформи митних органів та її впливу на децентралізаційні процеси.

Потреби цільової аудиторії проекту: прозорість митних процедур, в тому числі у системі нарахування митної вартості, покращення і пришвидшення адміністрування через «Єдине вікно», розширення можливостей віддаленого адміністрування через мережу інтернет, мінімізація ризиків ручного тиску на СПД через «ручне управління» проходженням митних процедур, недопущення додаткових «тіньових» платежів на сервісні послуги тощо.

Діяльність за проектом

Діяльність за проектом передбачає проведення низки заходів, спрямованих на: а)виявлення проблем, б)підготовку пропозицій для їх розв’язання та в)адвокацію включення зазначених пропозицій до позиційного документу, що регулює роботу ДФС та/або безпосередньо Вінницької митниці ДФС.

Дорожня карта подій за проектом

 1. Підписання угоди про участь Громадської ради при ГУ ДФС у Вінницькій області в реалізації проекту.
 2. Проведення круглого столу за участю експертів з метою розробки проектів а)форми для перевірки сервісу обслуговування клієнтів на Вінницькій митниці ДФС за принципом «таємного клієнта» та б) узгодження розробленого і затвердженого ІЕД опитувальника
 3. Підготовка форми для перевірки сервісу обслуговування клієнтів на Вінницькій митниці ДФС
 4. Проведення не менше 3-х перевірок рівня обслуговування сервісів Є вікна за принципом «таємного клієнта»
 5. Узгодження опитувальника, розробленого ІЕД
 6. Проведення 25 інтерв’ювань стейкхолдерів, в тому числі інтерв‘ювання
  • 16-ти суб’єктів підприємництва, що проводять ЗЕД, та таких, що постійно співпрацюють з органами митниці і фіскального нагляду і контролю;
  • 3-х митних брокерів;
  • 3-х представників митниці і ДФС (митні пости «Гайсин», «Ямпіль» та центральний офіс регіональної митниці)
  • 1-го представника Вінницької ТПП;
  • 2-х представників фітосанітарної та інших служб, що впливають на процедури сертифікації.
 7. Підготовка 25 стенограм (транскриптів) інтерв’ю.
 8. Опрацювання інтерв’ю та підготовка звіту за результатами опитування.
 9. Опрацювання форм перевірок рівня обслуговування сервісів єдиного вікна за принципом «таємного клієнта» та підготовка звіту за їх результатами. Підготовка позиційного документу із визначеною проблематикою та пропозиціями щодо її вирішення.
 10. Проведена експертно-аналітична робота з підготовки аналітичної записки із тематичної проблематики із включенням пропозицій із вдосконалення роботи митної служби.
 11. Інформування респондентів про підсумки опитування (надсилання позиційного документу всім опитаним під час інтерв'ю)
 12. Проведення круглого столу з метою обговорення та затвердження резолюції щодо звернення до керівництва Вінницької митниці стосовно врахування підготовлених пропозицій шляхом внесення їх у план робіт наказом (або аналогічним за змістом нормативним документом) по установі.
 13. Адвокація нормативного врахування напрацьованих пропозицій у планах розвитку і реформування Вінницької митниці ДФС шляхом внесення їх у план робіт наказом (або аналогічним за змістом позиційним документом) по установі.
 14. Проведення прес-конференції з метою інформування громадськості про результати проекту
 15. Підготовка і друк аналітичного звіту
 16. Участь керівника проекту у підсумковій конференції для представлення результатів та робочій зустрічі по створенню коаліції громадських організації “За прозору й відкриту митницю” у м.Київ
 17. Інформування про позитивний вплив громадськості на процеси реформування регіональної митниці Державні владні органи України (Президента, Голову Кабінету міністрів, Голову верховної Ради), а також профільного міністра та Голову Митної служби України
 18. Завершення проекту. Підготовка та погодження звітної документації.

Очікувані результати реалізації проекту

Короткострокові результати реалізації проекту:

 1. Підписано угоду про участь Громадської ради при ГУ ДФС у Вінницькій області в реалізації проекту.
 2. Проведено прес-конференцію для ЗМІ.
 3. Проведено два круглих столи за участю експертів.
 4. Підготовлено форму для перевірки сервісу обслуговування клієнтів на Вінницькій митниці ДФС.
 5. Узгоджено розроблений і затверджений ІЕД опитувальник.
 6. Проведено не менше 3-х перевірок рівня обслуговування сервісів єдиного вікна за принципом «таємного клієнта».
 7. Проведення 25 інтерв’ювань стейкхолдерів згідно проектної пропозиції.
 8. Опрацьовано та підготовлено звіти за підсумками аналізу 25 стенограм інтерв’ю та 3 форми таємної перевірки.
 9. Підготовлено аналітичну записку із тематичної проблематики із включенням пропозицій із вдосконалення роботи митної служби.
 10. Проадвокатовано внесення підготовлених пропозицій у план робіт наказом (або аналогічним за змістом позиційним документом) по установі.
 11. Поінформовано про позитивний вплив громадськості на процеси реформування регіональної митниці Державні владні органи України (Президента, Голову Кабінету міністрів, Голову верховної Ради), а також профільного міністра та Голову Митної служби України.
 12. Підготовлено та погоджено звітну документацію за проектом.

Довгострокові результати реалізації проекту

 • Для ключової аудиторії проекту: підвищення ефективності роботи механізму «єдиного вікна» та прозорості митних процедур, зокрема у системі нарахування митної вартості, переорієнтація на віддалене адміністрування, скорочення випадків «тіньових» платежів на сервісні послуги митниці.
 • Для органів ДФС і Вінницької митниці: збільшення пропускної спроможності пунктів митних терміналів за рахунок покращення аналітичної роботи над профілактикою та упередженням порушень у митній сфері, поліпшено рівень сервісу системи адміністрування у форматі «Єдиного вікна», зменшений вплив корупційних чинників на роботу митниці.

Інформаційний супровід проекту:

Інформація про проект буде поширюватись шляхом:

 1. Інформування через власні інтернет ресурси, соціальні мережі та ін
 2. Залучення медійних партнерів, в тому числі медіа-корпорації РІА та інфомережі «Vlasno.info».
 3. Залучення регіональних ЗМІ до висвітлення результатів проекту через проведення прес-конференції
 4. Інформування про основні цілі, заходи та результати проекту учасників підприємницького середовища прямими електронними розсилками
 5. Залучення партнерів проекту та використанні їх інформаційних ресурсів до інформування громадськості про перебіг проекту.

Ризики реалізації проекту:

 • Проведення позачергових виборів призведе до відволікання громадськості від проекту. Натомість високий рівень взаємодії між партнерами проекту дає можливість включення мети проекту до передвиборних програм учасників виборів, та контроль за їх виконанням.
 • Протидія окремих корумпованих представників влади. Натомість мета проекту об’єднає його учасників у боротьбі з окремими корумпованими представниками влади. Велику роль відіграє інформування про такі події у ЗМІ та окремі антикорупційні заходи.
 • Недостатня активність громади та небажання більшості СПД змінювати статус-кво. Активна піар-компанія та інформування громадськості дозволять створити ефект залучення більшості активних підприємців та їх об'єднань.

Діяльність після завершення проекту

Після реалізації проекту буде реалізовано постійний моніторинг результатів його виконання з одночасним інформуванням суб’єктів МСП громадськості про зміни у системі обслуговування та адміністрування на Вінницькій митниці.

терміни реалізації проекту:

Травень-листопад 2018 року