Перші фахові коментарі щодо впливу дії ЗУ № 2042-VIII на господарську діяльність бізнесу

0
1024
дуже ризиковий рівень харчової безпеки

Реагуючі на введення в дію з 4 квітня ЗУ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Спілка підприємців СТІНА направила запит на ДРС України (К.Ляпіна), в якому ми просимо роз’яснити його положення в розрізі комунікації з органами нагляду і контролю щодо перевірок, їх процедури, наслідків тощо. Після отримання відповіді будемо інформувати вас на нашому сайті.

Наразі надаємо коментарі експерта спілки СТІНА з регуляторної політики Євгена Зільберта.

На його думку, замість терміну «перевірки» варто говорити ліпше про «нагляд», де перевірка є лише однією з його форм. Державний нагляд у сфері якості продукції, а особливо у продукції, якість якої може істотно впливати на здоров’я широкого кола осіб, є необхідним.

Попри це, державний нагляд повинен здійснюватися УПОВНОВАЖЕНИМИ органами за схемою: заходи нагляду – припис – усунення недоліків – перевірка. При цьому вже на першій стадії цієї схеми, якщо виявлена продукція, що не відповідає встановленим до неї вимогам, така продукція має ізолюватися для прийняття подальшого рішення про її утилізацію або доопрацювання. На будь-якому етапі дуже важливим є ФАХОВИЙ експертний висновок щодо об’єктів нагляду (контролю) та контрольованої продукції.

Безперечно, Органи державного нагляду (ОДН) повинні діяти неупереджено, результати державного нагляду не повинні сприяти недобросовісній конкуренції.

Повинен бути забезпечений  ФАХОВИЙ громадський контроль за процедурами державного нагляду (контролю). Непогано було б акредитувати громадських експертів у ОДНах.

Процедури відбору зразків для аналізів та експертиз повинні відповідати вимогам ЗУ “Про засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Насамкінець, було б добре започаткувати громадське Бюро якості.

Зважаючі на актуальність і великий вплив дії ЗУ  «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти…» на господарську діяльність бізнесу у сферах виробництва харчових продуктів, торгівлі, ресторанного господарства та ін., просимо надавати ваші коментарі щодо вищезазначених пропозицій на сторінці СТІНИ у Фейсбуці. Що ви думаєте про громадський контроль і його ефективність? Чи потрібні бізнесу акредитовані експерти при ОДН та громадське Бюро якості?