Політика членства

Мета і завдання політики:
Спілка підприємців “Стіна” залучає в члени представників малого і середнього бізнесу, які розділяють цінності організації. Процес залучення є активним. Перших два роки новий член організації має статус Асоційованого члена. У випадку надання рекомендацій членом спілки термін асоційованого членства зменшується на 1 рік.

Сфера дії політики поширюється на:
Потенційних членів організації, членів організації та екс-членів та дирекцію організації.

Співробітники, які відповідають за здійснення політики:
Голова Правління, Виконавчий директор, менеджери по роботі з клієнтами.

Особа відповідальна за оновлення політики:
Голова Правління.

Відданість цінностям організації:

 • Один за всіх і всі за одного – члени спілки завжди готові прийти на допомогу при виникненні потреби.
 • Безпека ведення бізнесу – мінімізація ризиків для бізнесу, які виникають всередині та зовні підприємства.
 • Спілкування – налагодження професійних та ділових зв’язків, обмін досвідом, контактами, ресурсами.
 • Знання – освіченість та інформованість.
 • Підприємницька культураправила поведінки, які базуються на:
 • чесності підприємця;
 • забезпечені високої якості і технічного рівня своєї продукції;
 • забезпечені безпеки праці;
 • дотримання вимог чинного законодавства;
 • чесних і порядних відносинах з співробітниками, постачальниками, клієнтами, партнерами по бізнесовій діяльності.
 • Вільне підприємництво – це функціонування економічної системи на принципах максимальної економічної свободи для суб’єктів господарської діяльності та мінімального державного втручання в цю діяльність.
 • Соціальне благо – всі дії організації обов’язково спрямовані на загальне благополуччя суспільства.

Управління інформацією:

 • Правління Організації приймає рішення про прийняття особи в члени Організації та вносить відповідний запис у Реєстр членів Організації не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства. Реєстр членів організацій публікується на сайті організації.
 • До реєстру збирається та вноситься наступна інформація: щомісячно інформація про  нових та вибувших членів організації. Інформація про нових членів організації публікується на протязі місяця у наступних  інформаційних ресурсах: стіна, фейсбук, дайджест.
 • На сайті організації у розділ «Члени організації» вноситься наступна інформація про члена організації – логотип, назва суб’єкта, контактні дані, сфера діяльності.
 • Член організації має право використовувати символіку організації, в межах діяльності, яка не суперечить Статутної діяльності та Етичному кодексі організації. Забороняється використовувати символіку у прив’язці до діяльності будь-яких політичних суб’єктів.

Порядок сплати членського внеску:

Порядок сплати членського внеску визначає Положення про внески та витрати

Фінансове управління:
Щорічно організація публікує на сайті організації фінансовий звіт, в якому вказується надходження та  витрати по членських внесків. Деталізований фінансовий звіт про діяльність організації доводиться щорічно для членів організації на Загальних Зборах, та на вимогу члена організації відправляється по електронній пошті.

Аудит:
Обов’язково включені в цикл аудиту організації наступне:

 • кількість осіб включених до реєстру членів організації; надходження та витрати по членських внесках; навчання та дотримання персоналом вимог даної політики.

Управління ризиками:

 • При зменшенні загальної кількості членів на 30% протягом року, збирається Засідання Правління на якому розглядаються подальші дії, щодо усунення цього ризику.
 • У випадку використання членом організації у політичних цілях бренду організації та порушення етичного кодексу, збирається Засідання Правління на якому розглядаються подальші дії щодо усунення цього ризику.

Оцінка і огляд політики:

 • Проект розробленої політики надається на розгляд членів організації шляхом публікації на інформаційних ресурсах організації для отримання зворотного зв’язку на протязі 10 днів. Після чого Правління затверджує політику.

Процедура прийняття в члени організації:

Після прийняття рішення Правління про вступ члена до організації у місячний термін здійснюється виїзд Голови Правління, Директора та бажаючих членів Правління до місця знаходження нового члена організації

Санкції:

Виключення з членів організації здійснюється:

 • за порушення етичного кодексу;
 • за не сплату членських внесків;

Дата впровадження: 1 вересня 2019р.

Посадовець для зв’язку: Голова правління – Печалін О.В.

Відповідне законодавство або інші нормативні зобов’язання: Статут, ЗУ «Про громадське об’єднання”

Пов’язані організаційні політики/документи: Стратегічний план, Етичний кодекс,Положення про членство, Політика управління інформацією

Де політику можна знайти:  електронному вигляді на сайті stina.org.ua в розділі :ПРО НАС\ПОЛІТИКА ЧЛЕНСТВА

Відповідальний підрозділ: Дирекція

Пропонована дата перегляду: 1 вересня 2021р.