ЦІННОСТІ

 • Один за всіх і всі за одного – члени спілки завжди готові прийти на допомогу при виникненні потреби
 • Безпека ведення бізнесу – мінімізація ризиків для бізнесу, які виникають всередині та зовні підприємства
 • Спілкування – налагодження професійних та ділових зв’язків, обмін досвідом, контактами, ресурсами
 • Знання – освіченість та інформованість
 • Підприємницька культураправила поведінки, які базуються на:
 • чесності підприємця
 • забезпечені високої якості і технічного рівня своєї продукції
 • забезпечені безпеки праці
 • дотримання вимог чинного законодавства
 • чесних і порядних відносинах з співробітниками, постачальниками, клієнтами, партнерами по бізнесовій діяльності.
 • Вільне підприємництво – це функціонування економічної системи на принципах максимальної економічної свободи для суб’єктів господарської діяльності та мінімального державного втручання в цю діяльність
 • Соціальне благо – всі дії організації обов’язково спрямовані на загальне благополуччя суспільства